Rólunk

Alapítványunk 2016-ban azzal a céllal alakult, hogy segítse a kallódó, beilleszkedési zavarokkal küzdő, deviánsként kezelt, narkomán vagy egyéb függőségekben szenvedő fiatalokat kompetenciafejlesztéssel, mentálhigiénés gondozással és a szociális munka eszközeivel és módszereivel.

Ifjúsági programjaink legfőképp azoknak a 10-20 éves gyermekeknek és fiataloknak nyújtanak segítséget, akik krízishelyzetüket (családi/iskolai problémák, erőszak, magány, kiszolgáltatottság, káros szenvedélyek, szexuális zavarok, életkori sajátosságaikban felmerülő gondjaik) önállóan képtelenek megoldani.

Tevékenységünknek és programjainknak két célcsoportja van:

1. célcsoport:

  • Segítségre szoruló, narkomán vagy egyéb függőségekben szenvedő, hátrányos helyzetű- és roma emberek
  • Beilleszkedési zavarokkal küzdő, deviánsként kezelt, narkomán vagy egyéb függőségekben szenvedő, gyermekvédelemben élő fiatalok.

2. célcsoport:

Az 1. célcsoportot segítő szakemberek: rendőrök, pedagógusok, gyermeknevelők, pártfogó felügyelők és a szakterületen dolgozó szociális munkások.

Kuratórium

Könözsy Zsolt

"life coach, rehabilitációs mentor, prevenciós tréner, addiktológiai tanácsadó"

Könözsy Zsolt
A kuratórium elnöke
Könözsy Gabriella

"projektmenedzser, európai uniós pályázatíró, pályázati referens"

Könözsy Gabriella

Tóth Katalin

"pályázati referens"

Tóth Dominika

Fényes Endre

"addiktológiai konzultáns"

Fényes Endre

Fényes Endre

"tapasztalati szakértő, függőségi tanácsadó"

Sámson Norbert