Rólunk

Alapítványunk 2016-ban azzal a céllal alakult, hogy segítse a kallódó, beilleszkedési zavarokkal küzdő, deviánsként kezelt, narkomán vagy egyéb függőségekben szenvedő fiatalokat kompetenciafejlesztéssel, mentálhigiénés gondozással és a szociális munka eszközeivel és módszereivel.

Ifjúsági programjaink legfőképp azoknak a 10-20 éves gyermekeknek és fiataloknak nyújtanak segítséget, akik krízishelyzetüket (családi/iskolai problémák, erőszak, magány, kiszolgáltatottság, káros szenvedélyek, szexuális zavarok, életkori sajátosságaikban felmerülő gondjaik) önállóan képtelenek megoldani.

Tevékenységünknek és programjainknak két célcsoportja van:

1. célcsoport:

  • Segítségre szoruló, narkomán vagy egyéb függőségekben szenvedő, hátrányos helyzetű- és roma emberek
  • Beilleszkedési zavarokkal küzdő, deviánsként kezelt, narkomán vagy egyéb függőségekben szenvedő, gyermekvédelemben élő fiatalok.

2. célcsoport:

Az 1. célcsoportot segítő szakemberek: rendőrök, pedagógusok, gyermeknevelők, pártfogó felügyelők és a szakterületen dolgozó szociális munkások.

Kuratórium

Könözsy Zsolt

"life coach, rehabilitációs mentor, prevenciós tréner, addiktológiai tanácsadó"

Könözsy Zsolt
A kuratórium elnöke
Könözsy Gabriella

"projektmenedzser, európai uniós pályázatíró, pályázati referens"

Könözsy Gabriella

Tóth Katalin

"pályázati referens"

Tóth Dominika

Fényes Endre

"addiktológiai konzultáns"

Fényes Endre

Farkas Katalin

"szociális munkás"

Farkas Katalin